Implementatie Europese klimaatwet (36.169), Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (36.200 XIII); brief van de minister voor K&E over technische briefing wetgevingsvoorstellen op het gebied van Klimaat en Energie (EK 36.200 XIII / 36.169, G)