Goed verpacht, beter beheerd : een onderzoek naar het borgen van de kwaliteit van de Nederlandse landbouwbodems in pachtafspraken, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (Universiteit Wageningen en Stichting Milieukeur, augustus 2020, 86 p.)
titel Goed verpacht, beter beheerd : een onderzoek naar het borgen van de kwaliteit van de Nederlandse landbouwbodems in pachtafspraken, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (Universiteit Wageningen en Stichting Milieukeur, augustus 2020, 86 p.)
datum 14-06-2021


Is bijlage bij