Brief van de minister van VWS van 20 april 2021 aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Janssen c.s. inzake bepalende zeggenschap van de Staten- Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19
titel brief van de minister van VWS van 20 april 2021 aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Janssen c.s. inzake bepalende zeggenschap van de Staten- Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19
datum 21-04-2021


Is bijlage bij