Wet elektronische publicaties (35.218); nader voorlopig verslag (EK, D)