Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34.309); voorlopig verslag (EK, B)