Wet algemeen pensioenfonds (34.117); voorlopig verslag (EK, B)