Dierenwelzijn (28.286); brief regering; Stand van zaken moties en toezeggingen toezicht op slachthuizen (TK, 1335)