Infectieziektenbestrijding (25.295); brief regering; Nadere reactie op de aangenomen moties van het lid Joseph n.a.v. het plenaire debat over oversterfte (TK, 2178)