Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector (29.282), Infectieziektenbestrijding (25.295); brief regering; Zorgbonus Zvw-pgb (TK 29.282 / 25.295, 572)