Voorzienings- en leveringszekerheid energie (29.023); brief regering; Aanvullende reactie op de gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over zo gedetailleerd mogelijk inzicht geven in de reële kosten van en tarifering door warmteleveranciers (ter vervanging van 29023-470) (Kamerstuk 29023-488) (TK, 493)