Dierenwelzijn (28.286); verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van brandveiligheidsvoorschriften (Kamerstuk 28286-1325) (TK, 1329)