Voorzienings- en leveringszekerheid energie (29.023); brief regering; Reactie op verzoek commissie over de brief “Reactie m.b.t. handelwijze Hollandse Energie Maatschappij (HEM)” van A. van A. te Heemstede (TK, 485)