Dierenwelzijn (28.286); brief regering; Reactie op verzoek commissie om geen onomkeerbare stappen te nemen ten aanzien van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van brandveiligheidsvoorschriften (TK, 1326)