Dierenwelzijn (28.286); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van LNV over aanpak dierwaardige veehouderij (EK, Z)