Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023 (Najaarsnota) (36.470 VI), Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (Najaarsnota) (36.470 XIII), Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (Najaarsnota) (36.470 VII); Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (TK 36.470 VII / 36.470 XIII / 36.470 VI, 4)