Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (Najaarsnota) (36.470 XVI); Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (TK, 4)