Najaarsnota 2023 (36.470) ; brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de Najaarsnota 2023 (EK, A)