Verwerking en bescherming persoonsgegevens (32.761), Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (36.171); brief regering; Uitwerking maatregelen zoeken op naam en afschermen Kadaster (TK 36.171 / 32.761, 16)