Dierenwelzijn (28.286), Actualisering diergezondheidsregels (35.746); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van LNV over de voortgang van het convenant dierwaardige veehouderij (EK, Y)