Bevriezing dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon (36.430), Intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning (36.431); brief regering; Schriftelijke antwoorden op vragen, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 18 oktober 2023, over wetsvoorstellen op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het pakket Belastingplan 2024 (TK 36.431 / 36.430, 8)