Bedrijfslevenbeleid (32.637), Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 (36.421); brief regering; Uitvoering van de motie van de leden Stoffer en Inge van Dijk over onderzoek naar of en hoe de BOR meer gericht kan worden op familiebedrijven (Kamerstuk 32140-164) (TK 32.637 / 36.421, 582)