Integrale visie op de woningmarkt (32.847), Nationale Omgevingsvisie (34.682) ; brief regering; Ladder voor duurzame verstedelijking en buitenstedelijk bouwen en EIB-rapport ‘straatje erbij’ (TK 32.847 / 34.682, 1105)