Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel (35.949); brief van de minister van LNV met Reactie op toezegging T03394 (monitoring afromingsvrije lease) en toezegging T03392 (werking stelsel) (EK, I)