Gaswinning Groningen-veld (33.529), Versterking gebouwen in de provincie Groningen (35.603), Novelle verbetering uitvoerbaarheid (36.094); verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van EZK over de afhandeling van de kosten van schade als de NAM wordt ontmanteld (EK 33.529 / 35.603 / 36.094, Q)