Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023 (36.200 V); brief regering; Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief om een registratiepunt in te stellen voor klachten over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) (TK, 98)