Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling (36.423); Memorie van toelichting (TK, 3)