Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (36.200 XIII); brief Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023; Brief regering; Jaarverslag TNO 2022 (TK, 133)