Miljoenennota 2023 (36.200) , Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel (36.208), Voorjaarsnota 2023 (36.350) ; verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over de uitvoering van de moties van het lid van Rooijen over inkomensondersteuning AOW (EK 36.200 / 36.208 / 36.350, AX)