Infectieziektenbestrijding (25.295), Vogelpestcrisis (28.807); verslag van een schriftelijk overleg over Advies Deskundigenberaad Zoönosen (DB-Z) over vogelgriep (Kamerstuk 25295-2051) (TK 25.295 / 28.807, 2119)