Infectieziektenbestrijding (25.295); brief regering; Afbakeningsdocument van de hotspot COVID-19 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (TK, 2098)