Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023 (36.200 V); brief regering; Uitkomst 5e Toetsingsconferentie van het Chemisch Wapenverdrag (TK, 89)