Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023 (36.200 XIV), Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023 (36.200 A); brief regering; Appreciatie van de motie van de leden Vestering en Wassenberg over ervoor zorgen dat de nieuw gekochte gemaalpomp bij IJmuiden alsnog visvriendelijk wordt gemaakt (Kamerstuk 21501-32-1527) (TK 36.200 XIV / 36.200 A, 122)