Dierziektebeleid (29.683); brief regering; Actualisatie bestrijdingsdraaiboeken dierziekten, voorbereidingen op elektronische identificatie in dieren en het tijdig & juist invoeren van diergegevens door rundveehouders (TK 29.683 / 28.286, 274)