Versterking gebouwen in de provincie Groningen (35.603), Novelle verbetering uitvoerbaarheid (36.094), Mijnbouw (32.849); brief van de staatssecretaris van EZK over contourennota herziening mijnbouwstelsel (EK 32.849 / 35.603 / 36.094, A)