Gaswinning Groningen-veld (33.529), Versterking gebouwen in de provincie Groningen (35.603), Novelle verbetering uitvoerbaarheid (36.094); brief van de staatssecretaris van EZK over de afhandeling van de kosten van schade als de NAM wordt ontmanteld en het belang van Shell en ExxonMobil om hier een akkoord over te sluiten (EK 33.529 / 35.603 / 36.094, P)