Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023 (36.200 XIV), Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023 (36.200 A); brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 7 december 2022 over de gemaalpomp sluiscomplex IJmuiden (TK 36.200 XIV / 36.200-A, 119)