Dierziektebeleid (29.683), Nationale Omgevingsvisie (34.682) ; brief regering; Rapport “Preventie van efficiënte transmissie van zoönotische ziektekiemen tussen veehouderijbedrijven” (TK 29.683 / 34.682, 273)