Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023 (36.200 V); brief regering; Reactie op verzoek commissie over een vertrouwelijke briefing over de uitvoering van de motie van de leden Sjoerdsma en Van der Staaij over het versterken van de banden met Taiwan (Kamerstuk 36200-V-33) (TK, 85)