Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023 (36.200 V); brief regering; Uitstel toezending reactie op de tweede nader gewijzigde motie van de leden Sjoerdsma en Van der Lee over het buitenlandbeleid richting grote autocratische mogendheden herijken (Kamerstuk 36200-V-59) (TK, 84)