Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023 (36.200 V); brief regering; Uitvoering van de motie van de leden Sjoerdsma en Van der Staaij over het versterken van de banden met Taiwan (Kamerstuk 36200-V-33) en de motie van het lid Van Haga over het uitspreken van steun voor Taiwan en het inzetten van alle diplomatieke middelen om China te weerhouden van acties jegens (Kamerstuk 36200-V-52) (TK, 81)