EU-voorstel: Noodverordening inzake versnelde inzet hernieuwbare energie (COM2022)591) (36.286); verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor K&E inzake Europese noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie (EK, B). .

14 maart 2023

Bijlage