Infectieziektenbestrijding (25.295); brief van de minister van VWS ter aanbieding van het 2e OMT-V advies over de COVID-19 vaccinatiestrategie (EK, BS)