Infectieziektenbestrijding (25.295); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW over de instelling van het Maatschappelijk Impact Team (MIT) (EK, BQ)