Infectieziektenbestrijding (25.295); brief van de minister van VWS over afschalen maatregelen China (EK, BP)