Novelle verbetering uitvoerbaarheid (36.094); memorie van antwoord (EK, C)