Dierziektebeleid (29.683), Toekomst veehouderij (28.973); verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van LNV over deelrapporten onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) III (EK 28.973 / 29.683, M)