Oprichting van de Stichting Kennis- en Innovatiecentrum WOII (36.266); verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van VWS over oprichting Stichting Kennis- en Innovatiecentrum WOII (EK, B)