Infectieziektenbestrijding (25.295); brief regering; Afbakeningsdocument Hotspot COVID-19 Ministerie van Justitie en Veiligheid (TK, 2015)