Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (36.171); brief regering; Reactie op de motie van het lid Sneller c.s. over het afschermen van en het beperken van de toegang tot gegevens in het Kadaster (Kamerstuk 36171-11) (TK, 13)