Vogelpestcrisis (28.807); verslag van een schriftelijk overleg over leidraad omgang met wilde vogels met vogelgriep en andere vogelgrieponderwerpen (TK, 285)